Το DoctorNext2Me βραβεύτηκε στα Patient Partnerships Awards 2020

Για το πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών στην πανδημία Covid19. Η εφαρμογή DoctorNext2Me διακρίθηκε στα Patient Partnerships Awards 2020, στην ενότητα Covid 19 Pandemic Related Initiatives. Η διάκριση ανήκει στην κατηγορία Most Valuable Covid19 Pandemic Patient Support Program, που αφορούσε σημαντικά προγράμματα που προσέφεραν υποστήριξη σε ασθενείς κατά την πανδημία. Με αυτόν τον τρόπο επιβραβεύεται η κοινωνική προσφορά της δωρεάν παροχής της εφαρμογής DoctorNext2Me, στους Έλληνες πολίτες, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η κρίση του COVID-19…